Samlinger

Nore og Uvdal Bygdetun har mange gjenstander som viser hvordan arbeidslivet var for folk på den gamle bondegården. Du kan se redskaper som ble brukt hver dag i driften av gården. Blant annet ploger, melkesiler av nauthår, sponhøvler og bjelleklaver.

Samlingene er stilt ut i flere av bygningene på Bygdetunet. For eksempel finner vi utstillinger i både første og andre etasje i Prestegardsburet. I første etasje kan du se redskap for oppbevaring av korn og mel, i tillegg til melkespann, vekter og andre nødvendige gjenstander brukt til oppbevaring av mat. I andre etasje henger det flotte bjelleklaver smidd av bygdesmeder og rikt dekorert, siler laget av nauthår til å sile melka med, sponhøvler og mange andre spennende gjenstander fra en rikt utstyrt gård. Mange av gjenstandene hører til i buret fra gammelt av. Det er også verdt å merke seg den flotte ovnsplaten over burdøra i andre etasje.

En annen bygning med flotte redskaper er Låven fra Borge. Her finner du landbruksredskaper som ble brukt i jordbruket før traktoren gjorde sitt inntog. Du kan blant annet se hesteredskap som ploger, harver og sleder. Videre kan du se treskeverk for korn og hekle for lin. Redskapene er gaver fra bygdefolket. Her finner du også en samling merkeøkser fra Knutsensmia i Mjøndalen. Blant redskapene henger det bilder fra lokalsamfunnet som viser redskapene i bruk.

Også i Stallen fra Toen er det utstilling av redskaper. Her finner du skomaker Frydheims verksted, der sauene pleide å bo. Noe av det du kan se her er lester, skomakerens symaskin og spesialverktøy.

Noen bilder fra disse bygningene finner du under.


Prestegardsburet

Resized JPEG graphic Resized JPEG graphic Resized JPEG graphic

Låven

Stallen fra Toen

Resized JPEG graphic Resized JPEG graphic Resized JPEG graphic